TAKARBETEN

 • Tegeltak
 • Betongtegel
 • Takpapp
 • Plåttak
 • Shingeltak
 • Takplåtsmålning
 • Taksäkerhet
 • Takkompletteringar
 • Takunderhåll
 • Taktvätt
 • Snöskottning
 • Takbesiktning

 

 

 

MURNINGSARBETEN

 • Skorstensmurning
 • Putsarbeten
 • Husgrunder

 PLÅTARBETEN

 • Byggnadsplåt
 • Taksäkerhet
 • Takavvattning
 • Skorstensskydd
 • Skorstensbeslag
 • Helbeslagning skorsten
 • Svetsning


 SANERINGSARBETEN

 • Fukt & mögelsanering
 • Asbestsanering

 

 

 

 

 

 

FASADARBETEN

 • Målning
 • Puts
 • Tilläggsisolering
 • Fönstermontage

 SNICKERIARBETEN

 • Altan, uteplats
 • Entré/Förstekvist
 • Trätrappor
 • Fasadrenovering trä
 • Attefallshus
 • Friggebod

 

 

 

 

 

 

MÅLNINGSARBETEN

 • Inomhus
 • Utomhus
 • Tak
 • Spackling
 • Tapetsering
 MARKARBETEN

 • Dränering / Dräneringar
 • Anläggningsarbete
 • Stensättning