TAKARBETEN/ TAKOMLÄGGNING I VÄSTERÅS & i NYKÖPING

 

TAKARBETEN/ OMLÄGGNING AV PAPPTAK I UPPSALA

 

TAKBEHANDLING/ TVÄTTNING OCH SPRUTMÅLNING AV TAK I VÄSTERÅS

 

TAKBEHANDLING/ TVÄTTNING OCH SPRUTMÅLNING AV TAK PÅ FASTIGHET RBF I VÄSTERÅS

 

PLÅTARBETEN/ MONTERING AV NOCKPLÅT PÅ FASTIGHET I UPPSALA

 

PLÅTARBETEN/ MONTERING AV TAKAVVATTNING, RÄNNKROCKAR, HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR PÅ FASTIGHET I VÄSTERÅS

 

DRÄNERING MED ISODRÄNSYSTEM PÅ LIDINGÖ